MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. 04. 2001, č. j.15788/01-23, s účinností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem

   

Kmenový obor:

2362H Optik

Učební obor:

23-62-H/001 

 

Optik

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán