MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. srpna 2001, čj. 23 655/01-23, s účinností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2363H Hodinář, hodinářské práce

Učební obor:

23-63-H/001

 

Hodinář

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán