MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. listopadu 2002, čj. 25 921/02-23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2365H Strojník, práce při obsluze strojů

Učební obor:

23-65-H/020
Strojník

  .

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán 

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku