MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 12. února 2004, čj. 12 385/04-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

Kmenový obor:

2367H Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce

Učební obor:

23-67-H/004

 

Seřizovač textilních strojů

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán