MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství České socialistické republiky
dne 18. srpna 1988, č.j. 13 267/88-220 s platností od 1. září 1989 počínaje 1. ročníkem

a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. dubna 1990, č.j. 15 271/90-21 a dne 31. května 1991, č.j. 17 981/91-21 s platností od 1. září 1991


Kmenový obor:

2368E Automechanik, technické práce v autoservisu

Učební obor:

23-68-E/501 (64-49-0)

 

Technické služby v autoservisu

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium