MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


 

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky  
dne 28.3.1994 pod č.j. 334428/94-74 s platností od 1.9.1994 počínaje prvním ročníkem

Kmenový obor:

2369H Puškař

Učební obor:

23-69-H/001 (24-32-2)

 

Puškař

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán