MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 18. listopadu 1997, č.j. 34 284/97-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2369L Puškař

Studijní obor:

23-69-L/001 (24-41-4)

 

Technik - puškař


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium