Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. 1. 1999 čj. 10 544/99-23, s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2642L Elektrotechnik

Studijní obor:

26-42-L/001 (26-70-4)

 

Mechanik silnoproudých zařízení

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy