MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. 12. 2004, čj. 33 372/2004-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

2642M Silnoproudá elektrotechnika

Studijní obor:

26-42-M/001 (26-61-6) 

 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku