MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 8. 9.1999, č. j. 28 026 / 99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

2643M  Elektronika

Studijní obor:

26-43-M/004 (26-65-6)

 

Slaboproudá elektrotechnika


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán