MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. 10. 1999, č.j.  29 162 / 99-23  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

26-44-M Automatizace

Studijní obor:

26-44-M/001 (26-66-6)

 

Automatizační technika


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán