MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 23. 4. 2001, čj. 16 213 / 2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2645L Telekomunikace

Studijní obor:

26-45-L/005 (26-97-4/14)

 

Telekomunikační mechanik

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán