MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 8. 9. 1999, č. j. 28 027 / 99 – 23  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

2645M Telekomunikace

Studijní obor:

26-45-M/004 (37-49-6/00)

 

Digitální telekomunikaČní technika

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán