MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 6. 10. 1999,  č. j. 29 161 / 99-23  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem 

 

Kmenový obor:

2647M  Výpočetní technika

Studijní obor:

26-47-M/002 (26-69-6)

 

Elektronické počítačové systémy

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán