MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne  16.5. 1997, č.j.20 633/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2647M  Výpočetní technika

Studijní obor:

26-47-M/003 (26-97-6/12)

 

Informační technologie

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán