MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 1.června 2001, č.j. 18 855/2001-24 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2651E Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:

26-51-E/001 (26-93-2/00)

 

Elektrotechnické a strojně montážní práce

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán