MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 1. 6. 2001, čj. 18 857 / 2001 - 23  s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2652H Mechanik elektrotechnických zařízení

Učební obor:

26-52-H/004

 

Mechanik elektrotechnických zařízení

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán