MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. března 1997 č.j. 14 856/97-97 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

2653H  Mechanik elektronických zařízení

Studijní obor:

26-53-H/001 (26-86-2)

 

MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
MECHANIČKA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCharakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium