Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 27. 7. 1999 čj. 26 219/99-23, s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2657H Autoelektrikář

Učební obor:

26-57-H/001 (26-87-2)

 

Autoelektrikář

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy