MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 7. 2002, čj. 23 689/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2659H Mechanik telekomunikačních sítí

Učební obor:

26-59-H/001 (26-89-2/00)

 

Spojový mechanik

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku