MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 15.5.2001, č.j. 17 419/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2842L  Průmyslová chemie

Studijní obor:

28-42-L/012

 

Chemik operátor - průmyslová chemie

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku