Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 3. 5. 2005, č. j. 18 753/2005-23, s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2845M Sklářská výroba

Studijní obor:

28-45-M/001 (27-27-6)

 

Technologie skla

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku