MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 15. dubna 1991 č.j.14 992/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

2851H Chemik laborant, práce v chemické laboratoři

Učební obor:

28-51-H/001 (28-77-2)

 

Chemik laborant

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium