MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 26.7.1999, čj. 26 152/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2852H  Chemik, práce v chemické výrobě

Učební obor:

28-52-H/007

 

Chemik

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů základní školy