MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 18. 7. 2000, čj.23 660/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2857H  Keramik, keramické práce

Učební obor:

28-57-H/007

 

Keramik

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku