MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
23. 7. 2004, čj. 23 490/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2857H Keramik, keramické práce

Učební obor:

28-57-H/505

 

Keramická výroba

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku