MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 28. 7. 1999 čj. 26 256 /99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2858H  Sklář, sklářské práce

Učební obor:

28-58-H/005

 

Sklář

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základních škol