MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 28.6.2002, č.j. 22 422/02-23 s platností od 1.září 2002 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2861H Brusič skla, brusič technického a šperkového kamene

Učební obor:

28-61-H/004

 

Brusič technického a šperkového kamene

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku