MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 8.7.2002, č.j. 22 792/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2863E Výrobce bižuterie, bižuterní práce

Učební obor:

28-63-E/501

 

Bižuterní výroba

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším než 9.ročníku