MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. 7. 2004, čj. 23 388/2004-23 s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

2941L Potravinářství

Studijní obor:

29-41-L/502 (29-59-4) Potravinářský průmysl

 

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium absolventů tříletých učebních oborů