MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. června 1993, č.j. 17 474/93-23 s platností od 1. září 1993

 

Kmenový obor:

2942M Analýza potravin

Studijní obor:

29-42-M/001 (29-51-6)

 

Analýza potravin

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium