MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 2.7.2002, čj. 22604/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

29-52-H Mlynář, mlynářské práce

Učební obor:

29-52-H/001 (29-61-2/00)

 

Mlynář

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán