MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
23. 7. 2004, čj. 23 492/04-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2953H Pekař, pekařské práce

Učební obor:

29-53-H/001

 

Pekař

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku