MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 8. 7. 2003, č. j. 23 016/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

2958H Konzervář, konzervárenské práce

Učební obor:

29-58-H/001 (29-70-2)

 

Konzervář

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku