MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 30. 9. 1999, č.j. 29 623/99-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3141M Textilnictví

Studijní obor:

31-41-M/007 (31-26-6/03)

 

Textilní technologie - pletařství

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů základní školy