MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 7. 2002, č.j. 23 690/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3143L Oděvnictví

Studijní obor:

31-43-L/004 (31-37-4/01)

 

Operátor oděvní výroby - oděvní výroba

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku