MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 8. 6. 2004, čj. 20 531/04-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3143L Oděvnictví

Studijní obor:

31-43-L/006

 

Operátor oděvní výroby – obchodní činnost

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku