MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 6. 2004, čj. 21 359/04-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3143L Oděvnictví

Studijní obor:

31-43-L/501

 

Oděvnictví

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů