MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 2. 7. 2004, čj. 10 925/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3143L Oděvnictví

Studijní obor:

31-43-L/503 (31-97-4/01)

 

Krejčí – podnikatel

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů