MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 2.6.1999, č.j. 22 744/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3157E Výrobce textilií, textilní výroba

Učební obor:

31-57-E/501 (31-79-0/00)

 

Textilní výroba

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy z nižších ročníků