MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. ledna 2003, čj. 11 903/03-23, s platností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

3157H Výrobce textilií, textilní výroba

Učební obor:

31-57-H/001 (31-76-2:01)

 

Pracovník v textilním a oděvním průmyslu

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku