MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 27. 8. 2003, čj. 25 499/03-23, s účinností od 1. září 2003

 

Kmenový obor:

3159H Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic

Učební obor:

31-59-H/501

 

Výroba konfekce

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku