MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 dne 2. 7. 2002, č.j. 22 606/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3162H Kloboučník, kloboučnické práce

Učební obor:

31-62-H/001 (31-81-2/00)

 

Kloboučník

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku