MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 10. 6. 2003, čj. 21 398/2003-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

3241M  Zpracování usní plastů a pryže

Studijní obor:

32-41-M/002 (32-32-6)

 

Zpracování usní plastů a pryže


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku