Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. 6. 1996, čj. 22 359/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

3243L Kožešnická výroba

Studijní obor:

32-43-L/502 (32-45-4)

 

Kožešnická konfekce

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové  studium absolventů tříletých učebních oborů