MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 12. 4. 2005, čj. 17 190/05-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

3252H Brašnář, brašnářské práce

Učební obor:

32-52-H/001 (32-50-2)

 

Brašnář

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku