MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 19.4.2000, čj. 17 878/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3254H Obuvník, obuvnické práce

Učební obor:

32-54-H/006  (32-74-2)

 

Obuvník  

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové  studium absolventů základní školy