MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 29. 7. 2002, čj. 23 967 / 2002 - 23 s platností od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

3341L Dřevařství

Studijní obor:

33-41-L/006 (33-41-4)

 

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a dálkové studium  žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku