MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 29. 7. 2003, č. j. 23 973/2003-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

3342L Nábytkářství

Studijní obor:

33-42-L/502 (33-38-4)

 

Dřevařská a nábytkářská výroba


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva

Zaměření:
dřevařství
nábytkářství a čalounictví
stavební truhlářství
dřevěné konstrukce
obchod a ekonomika