Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. 11. 1997, č.j. 34 191/97-23 s účinností od 1. září 1998 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

3342M Nábytkářství

Studijní obor:

33-42-M/003 (33-44-6)  

 

Nábytkářská a dřevařská výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku